پنج شنبه, 03 تیر 1400

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه برگزاری آزمون نظام مهندسی و ept در دانشکده های مهندسی، معماری، حقوق، پبراپزشکی و علوم الهبه و مجتمع علوم انسانی کلاسهایی که محل تشکیل آن در این دانشکده ها اعلام شده است تعطیل می باشد. روابط عمومی با اعلام این خبر روزهای دقیق برگزاری آزمون را به شرح ذیل اعلام نمود: