سه شنبه, 08 مهر 1399

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاسهای آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مجتمع بین الملل خراسان به صورت هفته درمیان و عمدتا در روزهای پایان هفته برگزار می گردد. ضمنا در روز جمعه هیچ کلاسی در مجتمع گلبهار برگزار نمی گردد و کلاسهای روز جمعه، مشهد برگزار خواهد شد. لیست برنامه رشته های مختلف به این شرح است:

بر اساس برنامه ریزی انجام شده کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مهندسی کامپیوتر در هفته های فرد برگزار می گردد.