پنج شنبه, 10 مهر 1399

برگزاری نمایشگاه تخصصی خوشنویسی با خودکار آثار جمعی از هنرمندان خوشنویس مشهد و چناران در نگارخانه ماهور چناران 

نمایشگاه تخصصی آثار خوشنویسی با خودکار جمعی از هنرمندان شهرهای مشهد و چناران در نگارخانه ماهور شهرچناران به مدت سه روز برگزار گردید. در این نمایشگاه آثار خوشنویسی کارمند هنرمند دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار آقای حمزه مومنی نیز به نمایش گذاشته شده است. این  نمایشگاه با حضور جمعی از علاقمندان از روز سه شنبه 28 خرادا افتتاح گردید و به مدت سه روز پذیرای علاقمندان و دوستداران اهل هنر خواهد بود.