شنبه, 03 مهر 1400

رئیس محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چناران و مدیر محترم دفتر تبلیغات اسلامی گلبهار با دکتر ناطق گلستان دیدار کردند.

در این دیدار که روز سه شنبه 27 فروردین ماه در محل دفتر ریاست مجتمع بین الملل خراسان انجام شد بر همکاری طرفین در جهت برگزاری برنامه های فرهنگی _ دانشجویی تاکید شد.