Portal Info
Travel

سرپرست و مسئولین پردیس بین الملل خراسان و جامعه دانشگاهی برای دیدار نوروزی با امام جمعه معزز گلبهار به محضر ایشان شرف یاب شدند.

در این دیدار  صبح روز دوشنبه 19 فروردین ماه، جناب آقای دکتر ناطق و جمعی از مسئولین پردیس بین الملل خراسان و جمعی از دانشگاهیان در محل دفتر امام جمعه محترم شهر گلبهار حضور یافتند.

Rock music
Magical travel