دوشنبه, 26 مهر 1400

جشنواره فرهنگی و ورزشی کارکنان پردیس بین الملل دانشگاه آزاد خراسان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

این مسابقات باحضور جمع زیادی از کارکنان مجتمع برگزار گردید که در پایان با اهدای جوایزی از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد. در این مسابقات در رشته والیبال تیم سرو سبز به مقام قهرمانی دست یافت. همچنین در رشته تنیس روی میز آقایان یاسر عجم و حمزه مومنی و حسن صدیقی به ترتیب به مقامهای اول تا سوم مسابقات نایل شدند. در پایان همکاران از تلاشهای جناب آقای قاینی در انجام امور جاری مسابقات و همچنین جناب آقای دکتر ناطق به خاطر همکاری و مساعدت ایشان در برگزاری مسابقات تقدیر و تشکر نمودند.