دوشنبه, 26 مهر 1400

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرگلبهار روز پنج شنبه با حضور مسئولین و اعضا این شورا و به میزبانی پردیس بین الملل دانشگاه آزاد خراسان برگزار گردید.

گزارش تصویری برگزاری شورای فرهنگ عمومی شهر گلبهار به میزبانی پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان (گلبهار) با سخنان و خوش آمدگویی دکتر ناطق ریاست پردیس و حضور مسئولان شهری