Portal Info
Travel

سایت انتخاب واحد تا بیستم مهرماه برای انتخاب واحد دانشجویان ورودی 96 باز است.

مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه طی اطلاعیه ای به کلیه گروه های آموزشی و روسای دانشکده ها اعلام کرد با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان ورودی 96 هنوز ادامه دارد، سایت انتخاب واحد تا مورخ پنج شنبه 96/7/20 برای انتخاب واحد این دانشجویان باز خواهد بود. لذا از دانشجویان گرامی ورودی 96 دعوت می شود هرچه سریع تر جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

Rock music
Magical travel