سه شنبه, 08 مهر 1399

سیزدهمین دوره ضیافت اندیشه ویژه استادان دانشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می گردد.

متن نامه دبیر هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری سیزدهمین دوره ضیافت اندیشه ویژه استادان دانشگاه ها توسط نهاد رهبری به شرح ذیل است: