جمعه, 28 شهریور 1399

مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت امنای استان خراسان رضوی در خصوص تعیین شهریه ضریب افزایش شهریه پردیس بین المللل گلبهار ابلاغ گردید.