پنج شنبه, 10 مهر 1399

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون اختصاصی اقدام به پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی گلبهار می نماید.

paziresh11-94