جمعه, 28 شهریور 1399

رییس مجتمع بین الملل گلبهار اظهار کرد: فهرست اسامی ۲۸۰ نفر دیگر از پذیرفته شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه واحد مشهد در ۳۰ شهریورماه از سوی کمیته پذیرش دانشجویان غیر ایرانی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی اعلام گردید.

رییس مجتمع بین الملل گلبهار اظهار کرد: فهرست اسامی ۲۸۰ نفر دیگر از پذیرفته شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه واحد مشهد در ۳۰ شهریورماه از سوی کمیته پذیرش دانشجویان غیر ایرانی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی اعلام گردید.

وی با تبریک سال تحصیلی جدید به کلیه پویندگان دانش گفت این کمیته که به ریاست مدیرکل محترم واحدهای بین الملل و برون مرزی دانشگاه و با حضور نمایندگان معاونت اموزشی، معاونت سنجش و اموزش، معاونت پزشکی و اداره امور اتباع غیر ایرانی تشکیل میگردد بصورت مستمر نسبت به بررسی پرونده متقاضیان تحصیل در دانشگاه ازاد اسلامی میپردازد.
کلیه پذیرفته شدگان از سوی این کمیته که در رشته های پزشکی و غیرپزشکی تقاضا تحصیل داشتند باید جهت ادامه مراحل پذیرش و تکمیل مدارک به اداره کل واحدهای بین الملل و برون مرزی دانشگاه ازاد اسلامی مراجعه نمایند.
با توجه به اینکه در این مرحله از اعلام نتایج کمیته بیش از نیمی از پذیرفته شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه کشور، متقاضی تحصیل در واحد مشهد هستند، جهت سهولت پذیرش این دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد نسبت به انجام مراحل بعدی و تکمیل مدارک در شهر مقدس مشهد اقدام می نماید. از کلیه متقاضیان دعوت میگردد از طریق تماس تلفنی با شماره 38325641 051 یا مراجعه حضوری از نتیجه تقاضا تحصیل خود مطلع گردند.
پرونده متقاضیان تحصیل که مدارک و درخواست خود را اخیرا تحویل داده اند در جلسه اتی کمیته پذیرش دانشگاه در چهارم مهرماه بررسی خواهد گردید و نام پذیرفته شدگان مرحله بعدی در هفته اول مهرماه اعلام خواهدشد.