جمعه, 09 آبان 1399

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ با حضور اعضا برگزار شد.

ادامه مطلب...

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با حضور اعضا برگزار شد.

ادامه مطلب...

جلسه كميسيون تحصيلات تكميلي مجتمع بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان در تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با حضور اعضا برگزار شد.

ادامه مطلب...

 همزمان با روز پژوهش برنامه های پژوهشی مجتمع بین الملل خراسان ( گلبهار) دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۸با سخنرانی آقای دکتر ناطق ریاست مجتمع آغاز گردید.

ادامه مطلب...

در گرامیداشت روز دانشجو  همایش «دلت را بتکان» با حضور محمد جواد رضایی و مهمانان ویژه خانواده شهید جهانی در محل آمفی تئاتر مجتمع بین المل خراسان برگزار گردید.

ادامه مطلب...