دوشنبه, 26 مهر 1400

 

دوازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر میرزاده  و سایر اعضای کمیسیون و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی در 13/12/93 تشکیل گردید. دراین جلسه پیشنهاد جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم واحد مشهد مبنی بر راه‏اندازی مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان یکی از دستورات جلسه مطرح گردید و موردبحث قرارگرفت. با توجه به رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه آموزش فرا مرزی نظر کلیه اعضای محترم کمیسیون نسبت به این موضوع مثبت بود. آقای دکتر میرزاده نسبت به ارتقای علمی و کیفی این مجتمع و ارایه خدمات ویژه جهت کلیه دانشجویان تاکید نمودند. مقرر گردید که دانشجویان خارجی با ضوابط مورد تایید حوزه معاونت بین الملل دانشگاه و دانشجویان ایرانی با رعایت ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی، پذیرش و مشغول به تحصیل گردند. آقای دکتر انصاری معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور و عضو کمیسیون نیز بر انتخاب ویژه اساتید بمنظور ایجاد بهترین روابط ممکن علمی و فرهنگی تاکید نمودند.


آقای دکتر امید معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری،  بر اهمیت منطقه‏ای خراسان و اهمیت برنامه ریزی دقیق تاکید نموده، ضرورت ایجاد مرکز بین المللی پذیرش دانشجو دردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد را یادآور گردیدند.

آقایان دکتر توفیقی، دکتر انگجی و دکتر ابراهیمی نیز در رابطه با چگونگی طراحی و اجرای مجتمع بین‏الملل مشهد، بحث نمودند و پس از تکمیل نظرات، اعضای محترم کمیسیون به اتفاق آرا نسبت به تصویب راه‏اندازی مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد واحد مشهد رای مثبت دادند.

پس از این جلسه، جناب آقای دکتر ابراهیمی مدیر کل محترم، واحدهای بین الملل و برون مرزی دانشگاه مقرر نمودند در اسرع وقت ساختار و آیین نامه اجرایی مجتمع بین الملل تهیه و ابلاغ‏گردد. همچنین آقای دکتر انگجی معاون محترم بین‏الملل دانشگاه آزاد اسلامی و آقای دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم واحد مشهد، دستوراتی جهت پیگیری سریع و انجام تغییرات ساختاری متناسب با این مصوبه صادر نمودند.


آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@