پنج شنبه, 14 اسفند 1399

 

دانلود فایل برنامه کامل امتحانات

نیمسال اول ۹۹

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
انتخاب واحد ۲۰ الی ۲۷ شهریور ۹۹
شروع کلاسها شنبه ۲۹ شهریور
حذف و اضافه ۱۲ لغایت ۱۷ مهر ۹۹
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  
پایان کلاسها پنج شنبه ۱۸ دی ۹۹
امتحانات 

متعاقبا اعلام می گردد.

برنامه هفته های زوج و فرد:

 ۶/۲۹ لغایت ۷/۴ هفته فرد
۷/۵ لغایت ۷/۱۱ هفته زوج
۷/۱۲ لغایت ۷/۱۸ هفته فرد
۷/۱۹ لغایت ۷/۲۵ هفته زوج
...  

برنامه سرویس های برون شهری:

ساعت از مشهد به مجتمع ساعت از مجتمع به مشهد
۷:۰۰

پاسگاه سجاد

میدان استقلال

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

مجتمع به میدان آزادی (پارک)

برنامه سرویس های درون شهری مجتمع:

ساعت از بخشداری به سمت مجتمع ساعت از مجتمع به سمت بخشداری
۷:۱۵ اتوبوس شماره ۱ ۷:۳۵ اتوبوس شماره ۱
۷:۵۰ اتوبوس شماره ۲ ۹:۳۰ اتوبوس شماره ۲
۹:۴۵ اتوبوس شماره ۱ ۱۰:۰۰ اتوبوس شماره ۱

۱۱:۴۰

اتوبوس شماره ۱ ۱۲:۰۰ اتوبوس شماره ۲
۱۳:۴۰ اتوبوس شماره ۲ ۱۴:۰۰ اتوبوس شماره ۲
۱۵:۴۵ اتوبوس شماره ۱ ۱۵:۳۰ اتوبوس شماره ۱
    ۱۷:۳۰ اتوبوس شماره ۱

تلفن های تماس مجتمع:

۶۳ الی ۳۸۳۲۵۵۶۰ - ۰۵۱ 

 
مجتمع بین الملل گلبهار