سه شنبه, 29 بهمن 1398

 
تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸
انتخاب واحد شنبه ۹۸/۱۱/۵ لغایت پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۱۱/۱۲
حذف و اضافه شنبه ۹۸/۱۱/۲۶
لغایت پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان سه شنبه ۹۹/۳/۶
 لغایت پنجشنبه ۹۹/۳/۲۲
پایان کلاسها پنج شنبه ۹۹/۳/۲۲
امتحانات  شنبه ۹۹/۳/۲۲
لغایت پنجشنبه ۹۹/۴/۵

برنامه هفته های زوج و فرد:

۱۲ بهمن تا ۱۸ بهمن ۹۸ هفته فرد
۱۹ بهمن تا ۲۵ بهمن ۹۸ هفته زوج
۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۹۸ هفته فرد
۳ اسفند تا ۹ اسفند ۹۸ هفته زوج
...  

 
مجتمع بین الملل گلبهار
خوابگاه های دانشجویی مجتمع بین الملل گلبهار
سالن آمفی تئاتر مجتمع گلبهار با ظرفیت 600 نفر
کلاسهای سمعی بصری و کارگاه های آموزشی

سومین  جلسه جهت راه اندازی مرکز شتابدهنده در مجتمع بین الملل با حضور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر خیرخواه، اقای دکتر نوبخت، اقای دکتر کامل و اقای دکتر رحمانی  برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته در گلبهار جهت راه اندازی مرکز شتابدهنده مقرر گردید بزودی جلسه ای با حضور مسئولین گلبهار و فرمانداری چناران در مورد راه اندازی این مرکز در مجتمع برگزار و همزمان مراحل راه اندازی در مشهد و گلبهار پیگیری و انجام گردد بزودی این جلسه برگزار و گزارش ان به اطلاع خواهد رسید.

 
انتخاب واحد کلیه ورودی ها و مقاطع شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن تمدید شد.