شنبه, 16 اسفند 1399

قابل توجه دانشجويان تطبيقي دوره كارشناسي حقوق

در صورت اخذ بدون هماهنگي واحدهاي ارائه شده در گلبهار يا اخذ واحدهاي تطبيقي كه در گلبهار ارائه نگردد بدون داشتن معرفي نامه كتبي از معاونت آموزشي واحد، انتخاب واحد آنها ابطال مي گردد.

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@