الثلاثاء, 02 آذار/مارس 2021

معاونت آموزشی پردیس بین الملل خراسان طی اطلاعیه ای ضمن خوشآمدگویی به دانشجویان جدید الورود نکات لازم در خصوص نحوه تشکیل کلاسها و سایر مسائل آموزشی را متذکر شدند.