الثلاثاء, 16 آب/أغسطس 2022

 

1 -  صاحب امتياز                     دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

2 – مدير مسئول                        دكتر رضا صدرآبادي حقيقي

3 – سردبير                             دكتر كيومرث بخش كلارستاقي

4 – مدير داخلي                       دكتر محسن نبوي كلات

5 – اعضاء هيئت تحريريه

      5-1- دكتر محمد بازوبندي

      5-2- دكتر محمدحسن راشد محصل

     5-3- دكتر مجيد عباسپور

     5-4- دكتر احمد زارع فيض آبادي

     5-5- دكتر رضا قرباني

     5-6- دكتر عليرضا بهشتي

آدرس مجتمع: مشهد-کیلومتر 35 جاده مشهد-چناران، شهرجدید گلبهار، انتهای بلوار امام رضا(ع)، پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان

تلفن : 38325560 الی 63  (051)

کانال رسمی مجتمع: intlcomplex@